Umywalki
Baterie
WC
Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne
Wanny
Prysznice
Podłogi drewniane
Meble Łazienkowe
Akcesoria Łazienkowe
Media w Łazience
Zlewozmywaki

Regulamin wizualizacji łazienki

§ 1

Zlecenie na wizualizację łazienki przyjmuje firma P.H. Servitor Prim, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Polnej 123, NIP 879-100-16-48 zwaną dalej „Zleceniobiorcą”. Klient składający zlecenie przez stronę sklepu internetowego zwany dalej Zleceniodawcą, przesyła Wszystkie dane potrzebne do kontaktu jak i podstawowe dane pomieszczenia.

§ 2

Zleceniodawca zobowiązuje się przedstawić Zleceniobiorcy Podstawowe dane pomieszczenia takie jak: Długość, Szerokość, Wysokość, Inne (skosy, gniazda elektryczne, podłączenia wody), Plan pomieszczenia, Wybrane kolekcje płytek, Wybrane wyposażenie łazienki,

§ 3

Strony ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac:
a) Zleceniobiorca przedstawia koncepcje stylistyczne wnętrza za pomocą szkiców ręcznych, rysunków schematycznych;
b) Po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę jednej z przedstawionych propozycji, Zleceniobiorca przygotowuje wizualizację łazienki w rzucie pionowym, poziomym oraz 3d;
c) Wizualizacja zostanie przekazana Zleceniodawcy w postaci zapisu na płycie CD w formacie JPG;
d) Wraz z wizualizacją Zleceniobiorca przygotuje również szacunkową wycenę oraz zestawienie materiałów użytych w projekcie;
e) Orientacyjny czas realizacji wizualizacji wynosi 2 tygodnie od daty podpisania umowy;
Wizualizacja nie obejmuje instalacji elektrycznych oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych.
Zleceniobiorca nie ponosi również odpowiedzialności za realizację techniczną projektu.

§ 4

Zestawienie płytek przygotowane dla Zleceniodawcy, jest szacunkowym odzwierciedleniem materiałów użytych w wizualizacji, według wymiarów podanych przez Zleceniodawcę, bez uwzględnienia zapasu wykonawczego lub materiału na okładziny powierzchni ukrytych (np. pod wanną, pod brodzikiem).
Zleceniobiorca zaleca jednak doliczenie 5% płytek i listew dekoracyjnych do ilości wynikających z szacunkowego zestawienia, a przy układzie płytek typu „karo” nawet do 10%.

§ 5

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nadwyżki materiału pozostałe po realizacji projektu lub za niedobory materiału do realizacji projektu w następujących przypadkach:
a) Jeżeli zostały przez Zleceniodawcę podane błędne wymiary pomieszczenia
b) Jeżeli Zleceniodawca nie zastosował się do zamówienia zapasu technicznego zalecanego w §4.
c) Jeżeli nastąpiła zmiana projektu względem wykonanej wizualizacji
d) Jeżeli ze względu na metodę i jakość układania płytek przez wykonawcę ilość faktycznie zużytego materiału różni się w skali do +/- 15% względem szacunkowego wyliczenia materiału, pomimo realizacji projektu zgodnego z wizualizacją oraz zastosowania wszystkich zaleceń Zleceniobiorcy.

W przypadku łazienki do 6m²:
§ 6

1. Cenę za wykonanie wizualizacji łazienki, strony ustalają na kwotę złotych 400 zł (słownie: czterysta złotych).
2. Kwota, o której mowa w punkcie 1, zostanie wpłacona w kasie firmy przy ul. Polnej w dniu odbioru i akceptacji wizualizacji. Usługa zostanie potwierdzona fakturą VAT.
3. W ramach promocji, firma Servitor zwróci Zleceniodawcy część wydatków za wykonane wizualizacji łazienki pod warunkiem, że Zleceniodawca dokona zakupu użytego w wizualizacji asortymentu w firmie Servitor w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia faktury VAT za wizualizację.
Zwrot uiszczonej za projekt kwoty nastąpi w dwóch wariantach:
- przy zakupie w firmie Servitor towaru użytego w wizualizacji o wartości powyżej 2 000 zł, zostanie zwrócona Zleceniodawcy równowartość 50% kwoty wpłaconej za projekt.
- przy zakupie w firmie Servitor towaru użytego w wizualizacji o wartości powyżej 4 000 zł, faktyczny koszt wykonanej wizualizacji będzie wynosił 1,22 zł, a nadpłata zostanie zwrócona Zleceniodawcy.
4. Promocja opisana w pkt. 3 nie łączy się z aktualnie obowiązującymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi upustami cenowymi.
5. Zwrot poniesionych kosztów za wizualizację nie dotyczy zakupów poprzez portal internetowy.
6. Kwota, o której mowa w punkcie 3 będzie zwracana na podstawie korekty do faktury VAT wymienionej w punkcie 2.

W przypadku łazienki do 12m²:
§ 6

1. Cenę za wykonanie wizualizacji łazienki, strony ustalają na kwotę złotych 600 zł (słownie: sześćset złotych)
2. Kwota, o której mowa w punkcie 1, zostanie wpłacona w kasie firmy przy ul. Polnej w dniu odbioru i akceptacji wizualizacji. Usługa zostanie potwierdzona fakturą VAT.
3. W ramach promocji, firma Servitor zwróci Zleceniodawcy część wydatków za wykonane wizualizacji łazienki pod warunkiem, że Zleceniodawca dokona zakupu użytego w wizualizacji asortymentu w firmie Servitor w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia faktury VAT za wizualizację.
Zwrot uiszczonej za projekt kwoty nastąpi w dwóch wariantach:
- przy zakupie w firmie Servitor towaru użytego w wizualizacji o wartości powyżej 3 000 zł, zostanie zwrócona Zleceniodawcy równowartość 50% kwoty wpłaconej za projekt.
- przy zakupie w firmie Servitor towaru użytego w wizualizacji o wartości powyżej 6 000 zł, faktyczny koszt wykonanej wizualizacji będzie wynosił 1,22 zł, a nadpłata zostanie zwrócona Zleceniodawcy.
4. Promocja opisana w pkt. 3 nie łączy się z aktualnie obowiązującymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi upustami cenowymi.
5. Zwrot poniesionych kosztów za wizualizację nie dotyczy zakupów poprzez portal internetowy.
6. Kwota, o której mowa w punkcie 3 będzie zwracana na podstawie korekty do faktury VAT wymienionej w punkcie 2.

W przypadku łazienki powyżej 12m²:
§ 6

1. Cenę za wykonanie wizualizacji łazienki, strony ustalają na kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
2. Kwota, o której mowa w punkcie 1, zostanie wpłacona w kasie firmy przy ul. Polnej w dniu odbioru i akceptacji wizualizacji. Usługa zostanie potwierdzona fakturą VAT.
3. W ramach promocji, firma Servitor zwróci Zleceniodawcy część wydatków za wykonane wizualizacji łazienki pod warunkiem, że Zleceniodawca dokona zakupu użytego w wizualizacji asortymentu w firmie Servitor w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia faktury VAT za wizualizację.
Zwrot uiszczonej za projekt kwoty nastąpi w dwóch wariantach:
- przy zakupie w firmie Servitor towaru użytego w wizualizacji o wartości powyżej 4 000 zł, zostanie zwrócona Zleceniodawcy równowartość 50% kwoty wpłaconej za projekt.
- przy zakupie w firmie Servitor towaru użytego w wizualizacji o wartości powyżej 8 000 zł, faktyczny koszt wykonanej wizualizacji będzie wynosił 1,22 zł, a nadpłata zostanie zwrócona Zleceniodawcy.
4. Promocja opisana w pkt. 3 nie łączy się z aktualnie obowiązującymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi upustami cenowymi.
5. Zwrot poniesionych kosztów za wizualizację nie dotyczy zakupów poprzez portal internetowy.
6. Kwota, o której mowa w punkcie 3 będzie zwracana na podstawie korekty do faktury VAT wymienionej w punkcie 2.


 


projekt
Kontakt
Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00:
Maciej Tyra
e-mail: sklep@superlazienki.pl
gadu-gadu: gg 5880824
tel. kom.: 535-000-557
Kategorie
Informacje
Copyright 2010 P.H. superlazienki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Netventure
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa